nbspb;nbspb;nbspb;
benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.
kinodelia
sinema
akademi
politika
arşiv
dostlar
sahaf
fotograf
müzik
bellek
.net
e-ileti

uzak ülke

[düşünceler]

.
ülke kiminse üniversiteler de onundur...

 kinodelia-akademi
Benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.


Ulusal Ekonomi Acilen İstikrara Kavuşturulmalıdır

Türkiye ekonomisi, temel dengelerini yitirmiş bulunmakta ve gittikçe şiddetlenen bir iktisadi bunalım süreci yaşamaktadır. 1998’in ilk çeyreğinden itibaren gözlenen son 12 çeyrek-dönemin yedisinde ulusal gelir daralma yaşamış ve "istikrarsızlık-kriz-yapay büyüme-istikrarsızlık" sarmalında bir kısır döngü içine itilmiş görünmektedir. Süreklilik kazanan bunalım, hükümetlerin sadece son birkaç yılda uyguladıkları "yanlış tedbirlerin" ya da "teknik hatalarının" değil, 1980’den bu yana uygulanan ve ulusal ekonominin dengelerini denetimsiz ve yönlendirilmemiş piyasa güçlerine terketmeyi amaç edinmiş olan neo-liberal politikaların bir sonucudur.

Ağaca Bakalım; Ormana da!

ODTÜ Çevre Topluluğu'nun çıkaracağı dergiye yazı yazma önerisiyle karşılaşınca kafamda daha önceden de var olan, üniversite ve topluluklara ilişkin bazı sorular canlanıverdi. Topluluk bülteni çıkarma, topluluk üretimleri ve giderek üniversite kavramı arasında sıkı bağların olduğu bir tartışmayı açmak gerekiyor.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler bilimin üretildiği, bilimsel gerçekliğin ortaya konulduğu eğitim kurumlarıdır. Bundan dolayı bilimsel ilerlemenin temelini oluştururlar. Ancak bilimsel ve toplumsal ilerlemenin yönü egemen güçler tarafından her zaman denetim altında tutulmak istenmiştir. Bilimsel ve toplumsal gelişmeler kimi zamanlar egemenlerin çıkarlarıyla çelişmiştir. Bu zamanlarda üniversitelerin evrensel değerleri bir kenara atılmış, egemenler üniversiteleri istedikleri doğrultuda yönlendirmeye çalışmıştır.


kinodelia

kinodelia-akademi
diğer yazılar...

Akademi...(vertov)


kinodelia'da siz de yazın.