nbspb;nbspb;nbspb;
benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.
kinodelia
sinema
akademi
politika
arşiv
dostlar
sahaf
fotograf
müzik
bellek
.net
e-ileti

uzak ülke

[düşünceler]

.

 kinodelia-politika
Benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.Editörlerden Notlar

İçimizden biri, geçenlerde, hepsi de 1999’un Kasım ve Aralık aylarında Seattle’da gerçekleştirilen protestolara katılmış lisansüstü öğrencileri tarafından, Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltleri üzerine bir dersi yönetmek üzere görevlendirildi. Bu, birçok nedenle kaydadeğerdi. Her ne kadar Kapital’in birinci cildi bir zamanlar “işçilerin incili” olarak biliniyor olsa da ve bazı çevreler tarafından hala düzelni olarak araştırılıyor olsa da, Kapital’in ikinci ve üçüncü ciltleri hiçbir zaman bu kadar geniş bir biçimde okunmamıştır (elbetteki kar oranının düşme eğilimi ile ilgili bölüm hariç).

"Radikal Demokrasi Teorisinde Yönetime Katılım"

Klasik liberalizme ve Marksizme bir alternatif olarak sunulan Radikal Demokrasi, bir toplumsal devrim programına başvurmaksızın kapitalizmin dönüşümünü olanaklı gören ve tarihte sık sık gündeme gelmiş olan tartışmaları yeniden gündeme getiriyorlar. (Bunlara en iyi örnek belki de Lenin’in "Emperyalizm" (1995) broşüründe sert bir biçimde eleştirdiği Kautsky.) Bu aşamada, sistem içinde birçok nokta eleştirilerek ve eleştirilen bu noktaların önerilen “popüler” siyasal güçle değiştirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla hedeflenen “derin” ve “geniş” liberal demokrasiye ulaşılacağı söyleniyor.

"Sosyalizm:Kaçma Zamanı mı?"

Bazı tuhaflar, radikaller kapitalizmin sonsuza dek süreceğine inanıyorken sosyalizmden korkanların muhafazakarlar olduğunu iddia ediyorlar. Söylediklerine göre, radikaller kapitalizmin devrimci tarzda bir yıkılışı düşüncesini terkederken, muhafazakarlar, yaygın popüler hoşnutsuzluktan korkuyorlar. Bir abartı mı? Elbette. Böyle olmasına karşın, bu nükteli söz hiç de yersiz değil. Solun bazı kesimleri gerçekte sınıftan ve demokratik, eşitlikçi sosyalizm görüşünden kaçıyorlar.


kinodelia

kinodelia-politika
diğer yazılar...

"ABD 2000 Seçimi -Şimdi Sırada Ne Var?"

"Kostunica Olmanın Dayanılmaz Hafifliği"


kinodelia'da siz de yazın.