nbspb;nbspb;nbspb;
benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.
kinodelia
sinema
akademi
politika
arşiv
dostlar
sahaf
fotograf
müzik
bellek
.net
e-ileti

uzak ülke

[düşünceler]

.

 kinodelia-bellek
Benim yolum dünyanın daha taze bir algılanmasının yaratımına doğrudur.


5 Nisan:
1942: Peter Greenaway doğdu.

6 Nisan:
1980: Yazar-öğretim üyesi Ümit Kaftancıoğlu öldürüldü.

7 Nisan:
Dünya Sağlık Günü
1939: Francis Ford Copolla doğdu.
1959: Dr. Şefik Hüsnü öldü.

8 Nisan:
1978: Doç. Dr. Server Tanilli saldırıya uğradı. Felç oldu.

11 Nisan:
1871: Yelizeveta Dimitriyeva Kadınlar Birliği kuruldu.

13 Nisan:
1977: Arjantin'de "Plaza de Mayo Anaları" ilk yürüyüşlerini yaptı.

15 Nisan:
1944: George Lucas doğdu.
1981: René Clair öldü.

16 Nisan:
1889: Charles Spencer (Charlie) Chaplin doğdu.

17 Nisan:
1940: Köy Enstitülerinin kuruluşu. 19 Nisan:
1926: KAbotaj Yasası kabul edildi.

21 Nisan:
1967: Yunanistan'da Albaylar cuntası.

24 Nisan:
1973: Kemal Tahir öldü.

28 Nisan:
1960: İstanbul'da Beyazıt Mitingi. Turan Emeksiz ve Nedim Özpulat şehit düştü.

29 Nisan:
1979: Muhsin Ertuğrul öldürüldü.
1980: Alfred Hitchockj öldü.

30 Nisan:
1989: Serigo Leone öldü.


kinodelia

kinodelia-tarih


14 Mart 1883 günü proletaryanın önderi ve yılmaz savaşçısı Karl Marx yaşama gözlerini yumdu.

Arkasında yayınlanmış ve yayınlanmamış onlarca eser ve yaşamının geri kalanını onun tamamlanmamış eserlerini tamamlamaya adayacak vefalı bir dostu, Friedrich Engels'i, bırakarak göçtü, gitti. Burada onun ortaya attığı bilimsel yöntemi ya da bir devrim sorunu olan sosyalizmi tartışacak değiliz. Ancak değinilmesi gereken bir noktaya parmak basmak istiyoruz.

Bugünlerde burjuva kuramcıları, Marx'ın artık bir sosyalist olarak tarihe gömülmüş olduğunu ilan ediyor ve onun teorisinin yalnızca küreselleşmeyi daha iyi anlamanın ve yorumlamanın, dahası, ona ilişkin geliştirici teoriler üretmenin bir aracı olabileceğini savunuyorlar. Onun küreselleşme tanımının hala çok keskin olduğunu kabul etmekle beraber bunu yine de bir araca dönüştürebileceklerine kendilerini inandırmaya çalışıyorlar. Ancak kendilerinin de çok iyi bildiği gibi Marx hala Komünist Manifesto'yu yazdığı günkü kadar devrimcidir ve hala işçi sınıfının savaşına yol göstermektedir. Bunu elbet bir gün onlar da kabul edecekler.

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!

kinodelia'da siz de yazın.